Häckklippning

Man beskär häcken för att reglera häckens storlek och form och även för att få den tätare.

När det gäller häckar skiljer man på friväxande och klippta häckar:

  • En friväxande häck tar större plats men fördelen med den är att den kan ger mer blommor och kräver även mindre skötsel.
  • En klippt häck kräver en hel del arbete av sin ägare och det är viktigt att du redan från början ger växten rätt form.

Har du bestämt dig för en klippt häck gäller det att redan från början sköta den väl. En misskött häck blir oftast kal nertill.

Olika typer av beskärning:

Uppbyggnadsbeskärning
Innebär att man formar häcken, detta påbörjas när häcken etablerat sig det vill säga ett till två år efter plantering. Det sker på vårvintern innan häcken har börjat växa.

Föryngringsbeskärning.
Har du en gammal, risig och vanskött eller gles häck är det bra med en föryngring.
Renovera häcken om den tappat formen om den har många döda grenar eller för att stimulera till ny skottbildning. Detta görs på vintern.

Underhållsbeskärning
När häcken nått full höjd övergår man till Sommarbeskärningen. Av en uppvuxen häck brukar det göras till midsommar och kanske en gång till i augusti. Sommarbeskärningen innebär ju att man bara putsar till häcken så att den ser jämn och fin ut.

Pris: för beskärning 570:-/ timmen inkl. moms.
Bilersättning tillkommer 60:-/ mil.